Zuza Golińska

Wystawa Zapierający dech
Breathtaking exhibition

kurator: Rob Garrett


Zuza Golińska, photo source: https://asp.waw.pl/2015/10/20/zuza-golinska-w-finale/.

Zuza Golińska (ur. 1990) to polska artystka mieszkająca i pracująca w Warszawie.

Promotorami jej pracy dyplomowej obronionej w 2015 r. byli Mirosław Bałka i Anda Rottenberg. Golińska jest jedną z dwójki polskich artystów zaproszonych do stworzenia pracy specjalnie z myślą o Zapierającym dech. Golińska specjalizuje się w tworzeniu instalacji site-specific, w związku z czym poproszona została o przygotowanie projektu korespondującego z koncepcją kuratorską wystawy, nawiązującego do jej osobistych doświadczeń związanych ze Szczecinem oraz specyfiką zlokalizowanej na drugim piętrze Trafo sali wystawienniczej.

Zuza Golińska (b.1990) is a Polish artist living and working in Warsaw, Poland.

She completed her Master’s degree under Mirosław Bałka and Anda Rottenberg in 2015. For Breathtaking, Golińska is one of two Polish artists invited to develop entirely new projects for the exhibition. With Golińska’s specialization in relaising site-specific installation projects, she is creating a work that responds to the curatorial theme of the exhibition, her experiences of the city of Szczecin and the character of the second-floor room in Trafo selected for her project.