Wystawy Festiwalowe

W ramach Festiwalu
odbędą się trzy wystawy:

Zapierający dech Pomiędzy Codziemnością i Snem / Breathtaking – Between the Everyday and a Dream

Wystawa główna kuratorowana przez Roba Garretta / main exhibition curated by Rob Garrett.
Anne Ferran, Aurora Lubos, Bartłomiej Ponikiewski, Caroline Rothwell, Cathy Carter, Ed Osborn, Eliza Proszczuk i Łukasz Kowalski, Eva Grubinger, Jarek Lustych, Jordi Colomer, Katarzyna Swinarska, Matthew Cowan, Nancy Holt, Paweł Kleszczewski i Kasia Zimnoch, Robert Smithson, Shana Robbins, Tereza Buskova, Weilun HA, Zuza Golińska.
Miejsca / Places:
Trafostacja Sztuki w Szczecinie oraz Galeria R+ (Akademia Sztuki w Szczecinie), prace site-specific na terenie miasta (Jarek Lustych).

PL
Zapierający dech skupia się na wodnym charakterze i historii Szczecina oraz na oddechu jako podstawowej, współdzielonej przez wszystkie istoty życiowej siły. Zapierający dech łączy w sobie zróżnicowane idee i doświadczenia takie jak dryfowanie, tonięcie, odczuwanie pragnienia, zaczerpywanie oddechu, inspiracja, ogrody wodne, życie na rzece, rosnące poziomy wody, tereny zalewowe, proekologiczny aktywizm, postindustrialne nadrzeczne krajobrazy, granice, migracje, cielesne i wspólnotowe rytuały, kąpiele oraz dzikość i nieprzewidywalność wody.

ANG:
Breathtaking brings attention to Szczecin’s watery character and history; and to breath as a shared life force. Breathtaking gathers ideas and experiences as diverse as floating, sinking, thirst, taking breath, inspiration, water gardens, living on the river, rising water levels, flood plains, environmentalism, post-industrial riverine landscapes, borders, migrations, bodily and social rituals, bathing and watery wildness.

Więcej informacji →

W rytmie oddechu

Wystawa konkursowa kuratorowana przez Lenę Wichierkiewicz / contest exhibition curated by Lena Wichierkiewicz.
Artyści / artists:
Agnieszka Mastalerz, Aleksandra Gieraga, Anna Shmidt, Hanna Kaszewska, Iwona Rozbiewska, Julia Dorobińska, Barbara Gryka, Jagoda Kwiatkowska i Anna Shimomura, Kasper Lecnim, Katarzyna Przybyła, Konrad Juściński, Olga Milczyńska, Piotr Piasta, Vitalii Schupliak.

Miejsca / Places: Trafostacja Sztuki w Szczecinie, Galeria R+ na Akademii Sztuki w Szczecinie, Wyspa Grodzka instalacja “Lust” Olgi Milczyńskiej oraz Nabrzeże Gdańskie praca site-specific Jarka Lustycha.

PL
Tematyka wyróżnionych prac konkursowych wydaje się płynnie integrować wodę i zjawiska płynności, motywy ubiegłorocznej edycji inspiracji, z powietrzem i oddechem, snem i codziennością, zagadnieniami, wokół których koncentruje się festiwal w tym roku. Wystawa konkursowa łączy, odnajduje zależności, wskazując na komplementarność dwóch wydarzeń. Cechą charakterystyczną finałowych realizacji, poza spójnością pod względem mediów artystycznych – w tym roku są to w zasadzie prace wideo i instalacje – jest zanurzanie w doświadczeniu, włączanie odbiorcy w proces niemal cielesnego doznawania emocji, wrażeń, energii oraz działania żywiołów.

ANG:
The themes of the winning entries seem to seamlessly integrate water and liquidity, the theme of last year’s edition of inSPIRACJE, with the themes of air and breathing, dreaming and everyday life, that weave through the festival exhibition this year. The exhibition connects the two years and indicates the complementarity of the 2016 and 2017 inSPIRACJE events. The characteristic feature of the competition finalists’ artworks – apart from artistic media which is predominantly video and installation – is an immersion in experience; almost involving the audience in the physical experience of emotions, impressions, energies and elemental activity.

Więcej informacji →