Teasel / Szczeć (Dipsacus fullonum)

Trzy wizualne motywy stanowiące podstawę koncepcji kuratorskiej / Three visual motifs underlying the Curator’s theme

Ścisły związek koncepcji festiwalu z miastem częściowo wyrasta z jednej z historii dotyczących pochodzenia nazwy Szczecin.

Legenda głosi iż nazwa miasta powiązana jest z nazwą rośliny Szczeć (Dipsacus fullonum), której rodzajowa nazwa Dipsacus pochodzi z kolei od greckiego czasownika „pragnąć, odczuwać pragnienie”. Szczeć został tak nazwany ze względu na swoje właściwości, pozwalające ugasić pragnienie: u podstawy kwitnącej części rośliny, tuż nad liśćmi, z łodygi wyrasta forma o kształcie przypominającym kielich. Woda naturalnie gromadzi się w tych zagłębieniach, przyciągając wszystkich odczuwających pragnienie. Regenerujące i odświeżające właściwości wody oraz związek z roślinnością są więc pośrednio ujęte w nazwie Szczecin.

The festival’s relation to the city of Szczecin comes in part from one of the stories of the origin of the name Szczecin.

One of the several stories of origin suggests there might be a relationship to the Polish word for the plant Wild Teasel (Dipsacus fullonum) – Szczeć. In turn, the plant’s genus name Dipsacus comes from the Greek verb ‚to thirst.’ The Teasel plant first acquired this name because it is in fact a thirst-quencher: the structure of the plant is such that a natural cup-like formation grows at the base of the flowering part of the stem and just above where the leaves-proper form. Water naturally collects in cup-like structure and thus the plant attracts all those who are thirsty. Water’s regenerating and refreshing properties – and the relation to plants – are thus obliquely celebrated in the name of Szczecin.

Rob Garrett