Paweł Kleszczewski i Kasia Zimnoch

Wystawa Zapierający dech
Breathtaking exhibition

kurator: Rob Garrett


Zdjęcie: Paweł Kleszczewski and Kasia Zimnoch, Broken Tale, 2016

Paweł Kleszczewski i Kasia Zimnoch to duet polskich artystów mieszkających w Cavan w Irlandii.

Tworzą animacje, czerpiąc tematy z mitologii, folkloru i legend. Swoje artystyczne doświadczenia wzbogacają o elementy historii sztuki, etnologii i antropologii kultury. Budują złożone artystyczne światy, wykorzystując różnorodne techniki. W ramach wystawy Zapierający dech artystyczny duet zaprezentuje pierwszą część nowego projektu, którego idea narodziła się z myślą o naszej wystawie. Projekt Na Początku Była Woda będzie docelowo serią siedmiu krótkich animacji, których motywem przewodnim jest woda. Każdy z tych krótkich filmów będzie oparty na wybranych legendach z różnych krajów Unii Europejskiej. Pierwsza animacja z cyklu (Odcinek 1) bazuje na irlandzkiej tradycji ludowej, w tym zwłaszcza na zwyczajach kultywowanych w hrabstwie Cavan, w którym mieszkają twórcy. Na potrzeby tej premiery artyści stworzyli instalację składającą się z animacji, obrazów 3D i serii realizacji malarskich.

Pawel Kleszczewski and Kasia Zimnoch are a Polish artist-duo living in Cavan, Ireland.

They create animations based on mythology, folklore and legend; and combine their artistic experience with elements of art history, ethnology and cultural anthropology in art works which include animation, drawing, painting and prints. In Breathtaking the artists present the first episode of a new project they are currently creating in Ireland that was conceived with our exhibition in mind. Ultimately, In The Beginning Was Water will be a series of seven short animations with water as the overall theme; each based on a different traditional tale from various EU countries. The first animation in the series (Episode 1) is based on Irish folklore with a special emphasis on the Cavan County area where the artists live. For this premier the artists have created an installation that integrates the animation with videos, 3D images, slides and a suite of paintings.