Organizatorzy / kontakt


Dyrektor Artystyczny

Ked Olszewski k.olszewski@inspiracje.art.pl
tel. 793 454 941

Menadżerka Projektu

Daria Grabowska d.grabowska@inspiracje.art.pl
tel. 535 587 261, instagram: dar.grabowska