Organizatorzy / kontakt


Dyrektor Artystyczny

Ked Olszewski inspiracje2018@gmail.com
tel. 793 454 941

Koordynatorka Projektu
Kuratorka wystawy towarzyszącej

Daria Grabowska inspiracje2018@gmail.com
tel. 535 587 261, instagram: dar.grabowska