Olga Milczyńska

Wystawa W rytmie oddechu
Within the rhythm of breath exhibition

kuratorka: Lena Wichierkiewicz


Photo made by Olga Milczyńska.

Plenerowa instalacja „Lust” Olgi Milczyńskiej, jednej z finalistek tegorocznej edycji konkursu dla artystów, wypełnia przestrzeń kolonią poetyckich, surrealistycznych „łapaczy wiatru”.

Dotyczy pragnienia złapania tego, czego złapać nie można: wiatru, powietrza, materii ulotnych, eterycznych, nieuchwytnych. Stawia widza wobec doświadczenia ruchu i zmienności oraz otwiera granicę między tym, co realne a niemożliwym do spełnienia marzeniem.

The open air installation „lust” by Olga Milczyńska, one of the winning entries of this years’ artist competition, fills the space with a colony of poetic, surrealistic “wind catchers”.

It refers to the desire of catching uncatchable: the wind, the air, the elusive, ethereal matters. It makes the viewer experience the movement and changeability of nature and opens the frontier between reality and a dream impossible to fulfil.