Jordi Colomer

Wystawa Zapierający dech
Breathtaking exhibition

kurator: Rob Garrett


The Sjøbadet Alphabet, Jordi Colomer, 2014., photo sourcehttps://vimeo.com/105770771.

Hiszpański artysta Jordi Colomer (obecny także na tegorocznym Biennale w Wenecji) eksploruje miejskie przestrzenie, utrwalając swoje obserwacje na fotografiach i w filmach.

Koncentruje się przy tym na codziennym życiu mieszkańców miast i przedmieść. Alfabet Sjøbadet (2014) ukazuje wyjątkową więź małej społeczności z wodą oraz wizje utopii. Praca jest jednocześnie obrazem rytuałów funkcjonujących w społeczeństwie oraz uniwersalną metaforą społeczności miejsca, ukazującą “możliwości poetyckiego przetrwania oferowane przez współczesne metropolie.” Film Colomer dokumentuje lokalny rytuał bazujący na dwóch konstrukcjach znajdujących się na krawędzi fjordu w norweskim Trondheim: drewnianej wieży do skoków oraz dryfującej platformie widokowej. Jak mówi Colomer, “kuracjusze Sjobadet lubią intensywne doznania, doświadczane na granicach miasta i na granicy ich własnych ciał. (…) Wypracowali skomplikowany, przekazywany nielicznym język znaków i gestów” służący do wyrażania wzajemnej aprobaty”.

The urban space explorations of Spanish artist Jordi Colomer (also at the Venice Biennale this year) – manifest in photography, video and the staging of these – focus on scenes of social life in neighbourhoods and cities.

The Sjøbadet Alphabet (2014) reveals a small community’s special relation to water and a kind of utopia. The project is both a portrait of a social ritual and a metaphor for communities-of-place everywhere; suggesting the “possibilities of poetic survival offered by the contemporary metropolis.” Colomer’s video documents a local ritual centred on a pair of structures at the edge of Norway’s Trondheim Fjord: a 3-storey wooden diving tower and a floating viewing platform. Colomer says “the Sjøbadet bathers like strong emotions, experiencing at the city limits with the limits of their own bodies;” and they have come to develop a sophisticated alphabet of gestures and signs, only revealed to a few,” to show their appreciation of each body’s plummet into the cold waters.