Caroline Rothwell

Wystawa Zapierający dech
Breathtaking exhibition

kurator: Rob Garrett


Zdjęcie: Caroline Rothwell, Cascade 2013.

Australijska artystka Caroline Rothwell należy do grupy twórców, którzy podczas wystawy Zapierający dech zadebiutują przed polską publicznością.

Na wystawie znajdują się trzy jej prace dotyczące zagadnień związanych z ochroną środowiska, wykonane przy użyciu PVC. Strumień, Przepływ oraz Odchylenie to seria ekspresyjnych, neobarokowych rzeźb. „Prace te zostały ręcznie wycięte za pomocą skalpela, każda z prostokątnego kawałka PVC. „Wcinając” się w powierzchnię, zachowuję ponacinane kawałki, które spływają kaskadowo wzdłuż pracy ożywiając przestrzeń i dodając przedstawieniu płynności i rzeźbiarskości. Prostokątny kształt oraz monochromatyczne barwy pozwalają odnieść się do malarstwa, co z kolei łączy te prace ze średniowiecznymi drzeworytami w których linia, światło i cień definiują obiekty i przestrzeń. Wizerunki pochodzą z mojego osobistego archiwum – z wycinków z gazet, fotografii, podręczników historii. Tematycznie odnoszą się do zaniedbanej architektury miejskiej i barokowej, ziół, „animowanych” kobiet Eadweard’a Muybridge’a, zmian klimatu, geo-inżynierii, tapet. [C. Rothwell]

Australian Caroline Rothwell is one of nine overseas artists making their Polish debut in Breathtaking. We are showing three large PVC works that introduce an environmentalist theme.

In Flux, Flow and Swerve, Rothwell has created a series of painterly, neo-Baroque sculptures. “These works are scalpel-cut by hand, each from one piece of rectangular architectural PVC. The process of cutting into the surface but retaining the incised material so that it cascades down the front of the work animates the surface – making it sculptural and fluid. The rectangle and monochrome give a painterly reference, which links the piece to medieval woodcuts where line, light and dark define objects and space. The imagery is a mash-up from my archive – news clippings, photographs, historical references. It includes references to digitally warped urban and baroque architecture, weeds, Eadweard Muybridge’s women in motion, changing climate, geo-engineering devices, wallpaper.” [Caroline Rothwell]