Aurora Lubos

Wystawa Zapierający dech
Breathtaking exhibition

kurator: Rob Garrett


Aurora Lubos, performance „Witajcie”.

Twórczość Aurory Lubos w sposób zdecydowany przemawia zarówno przeciwko przemocy domowej jak i tej politycznej.

W ramach wystawy Zapierający dech artystka zaprezentuje prace – w tym performens – z serii poświęconej migracji i nacjonalizmowi, nad którymi pracuje od 2015 r., m.in. odwiedzając obozy dla uchodźców. Jej prace prezentowane są w zagrodzie z drutu kolczastego wzniesionej w Holu Głównym Trafo. Ma ona przypominać ogrodzenia napotykane przez migrantów przemierzających Europę, stanowiąc jednocześnie wyrazisty sprzeciw wobec powracającego w ostatnim czasie sloganu “Forteca Europa” oraz innych przejwów ksenofobii i nacjonalizmu na Starym Kontynencie. Publiczność podczas pefromensu będzie stać i siedzieć wewnątrz zagrody z drutu kolczastego, w klaustrofobicznej i pełnej napięcia bliskości z artystką. Układ przestrzeni oraz emocjonalny i psychiczny ładunek performensu mają stworzyć analogię do przepełnionych lękiem reakcji na imigrantów.

Aurora Lubos’ works powerfully speak out against domestic and political violence.

For Breathtaking, the artist has been invited to present works, including a performance, from a series on migrancy and nationalism, that she has been working on since 2015, including a period working in refugee camps in 2016. The space for her works includes a wire-mesh fence enclosure erected in Trafo’s Main Hall with the dual purpose of mimicking the fences encountered by migrants entering and traversing Europe; and of speaking out against the recent and dangerous re-surfacing of “Fortress Europe” slogans and other expressions of xenophobia and nationalism in Europe. Attending Lubos’ performance, audience members will sit and stand inside the wire-mesh enclosure in a clautrophic and tense proximity to the artist and her grueling actions. Thus the architecture of the space and the emotional and psychological power of the performance aim to create an analogue of people’s fearful reactions to immigrants.