Open Call / Życie jest podwórkiem

Czas trwania open call’u: 08.01-23.03.2018 r.
Zgłoszenia prosimy wysyłać na mejla: inspiracje2018@gmail.com

1. Regulamin open call’u
2. Formularz

Zapraszmy do wzięcia udziału w open call’u ogłoszonym w ramach kolejnej edycji Inspiracji. Główną kuratorką całości projektu została Aneta Szyłak – kuratorka wystaw zbiorowych i indywidualnych, Prezeska Fundacji Alternativa, Pełnomocniczka Muzeum Narodowego w Gdańsku. „Powolność” to hasło przewodnie wydarzenia, pod którymi funkcjonować będą wystawa główna, konferencje oraz inne wydarzenia towarzyszące.

Jedną z wystaw towarzyszących została ekspozycja wykreowana przez młodą kuratorkę i krytyczkę sztuki – Darię Grabowską.  „Życie jest podwórkiem” to tytuł wystawy a zarazem temat, na który osoby chcące wziąć udział w open call’u będą musiały odpowiedzieć. Do udziału zapraszamy wszystkie podmioty współtworzące świat sztuki i kultury w Polsce oraz na świecie.

Zmieniona formuła wystawy towarzyszącej prezentować będzie osoby uprzednio zaproszone do udziału przez kuratorkę oraz te, które finalnie zostaną wybrane przez Jury. Nie chcąc ograniczać się jedynie do działań z pola sztuki wizualnej, do partycypacji zapraszamy animatorów kultury, tancerzy, aktorów, poetów, pisarzy oraz wszystkich tych, którzy działając we własnej dziedzinie upubliczniają prywatne spostrzeżenia na poniżej opisany temat.

W związku ze zbliżającą się setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, jako organizatorzy Festiwalu zamierzamy przeanalizować pojęcie wolności. Nie zawężając tematyki do wolności w rozumieniu państwowym, chcielibyśmy krytycznie spojrzeć na wolność tożsamościową i społeczną, mikro i makroskopijną, publicystyczną i polityczną, płciową i kulturową, ale także i na te wszystkie wolności, które do tej pory niezdefiniowane, manifestowano w tekstach, na ulicach i przy domowych stołach. Szukamy prac mądrych i analitycznych, niekoniecznie jednostronnych.

Wystawa „Życie jest podwórkiem”, której tytuł zaczerpnięty został z tekstu zapisanego na jednym z bloków z poznańskiego, łazarskiego rejonu, ma na celu przeanalizowanie procesu poszukiwania wolności w kontekście społeczeństw jakie tworzą się na tzw. „blokowiskach”. Jak zaznacza Filip Springer w filmie „Bloki” (reż. Konrad Królikowski), za czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej kondygnacyjne mieszkania pojmowane były jako prawo przypisywane każdemu obywatelowi, każdej obywatelce. Po transformacji ustrojowej i pojawieniu się deweloperów, lokum zyskało wartość ekonomiczną i przekształciło się w towar. Ideą wystawy jest przyjrzenie się społeczeństwom i mieszkańcom modernistycznych budowli; paradoksalnej idei wolności, z jaką wiąże się element posiadania domu (choć w praktyce unieruchamia w miejscu, niejednokrotnie łącząc się z ekonomicznym obciążeniem w postaci kredytu na zakup mieszkania). Podwórkowa przynależność często nie jest wynikiem świadomego wyboru, co sytuacji finansowej, postępującym procesom gentryfikacji a przez to coraz bardziej widocznym podziałom klasowym. Zaproszone do współpracy osoby, prócz tych wyłonionych poprzez opisywany konkurs, poruszają tematy przekształcania się bloków w rozumieniu architektonicznym, przyglądają się mieszkańcom blokowisk, pokazują wpływ estetyki tzw. „blokersów” na współczesną modę. Bloki pojmowane jako żywa tkanka – wykształcały i wciąż powołują do życia konkretne środowiska, np. kibicowskie, sąsiedzkie czy subkultury (hip-hopowe, rockowe, punkowe). Są mikro-miastem, które posiada w swojej strukturze sklepy, przedszkola, przychodnie lecznicze. Mogą być pojmowane jako wspomnienie z poprzedniego ustroju czy pozostałość po transformacji. Celem ogłoszonego konkursu jest znalezienie prac odpowiadających na wyżej opisaną problematykę i poszerzających zagadnienie o te elementy, które w codziennym życiu są ignorowane bądź niewidoczne.

Miejsce wydarzenia: Trafostacja Sztuki w Szczecinie

Do każdego zgłoszenia wymagane jest załączenie uzupełnionego formularza. Ze strony organizatorów odesłany zostanie mejl zwrotny z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia.