13. MFSW inSPIRACJE „Powolność”Weekend wernisażowy: 06-08.07.2018 rok
Czas trwania Festiwalu: 06.07-30.09.2018 rok
Gdzie? Trafostacja Sztuki w Szczecinie
Strona internetowa: inspiracje.art.plInspiracje to wydarzenie cykliczne (trwające od dwunastu lat). Tegoroczna edycja festiwalu prezentować będzie dwie wystawy na terenie Trafostacji Sztuki w Szczecinie a skupi się na pojęciu wolności. W ramach festiwalu i wernisażowego weekendu odbędą się takie wydarzenia jak: spotkania z artystami biorącymi udział w Inspiracjach, oprowadzania kuratorskie, prezentacja działań w przestrzeni publicznej.


IDEA FESTIWALU

Hasłem tegorocznej edycji festiwalu została „Powolność”. Idea wydarzenia, rozumiana w kategoriach spowolnienia, podległości, ale także pytania o to co wolno a czego nie, zaproponowana została przez główną kuratorkę festiwalu – Anetę Szyłak. Wybrany motyw powiązany jest z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Festiwal ma więc na celu przeanalizowanie wolności człowieka w kwestiach moralnych, prywatnych oraz zastanowienie się nad tym, czym jest wolność w dzisiejszych czasach. Zaproszone przez główną kuratorkę artystki zastanowią się nad wolnością własną względem aktualnej rzeczywistości (niepodległość podmiotowa oraz próby jej utrzymania). Jako rozwinięcie tematu powolności stworzona zostanie także wystawa towarzysząca zatytułowana „Życie jest podwórkiem”. Daria Grabowska, która została kuratorką ekspozycji, przeanalizuje poszukiwania wolności w określonym środowisku. Zostaną podjęte takie tematy jak: swoboda w wyrażaniu siebie czy wolność słowa. Odzyskana przez Polskę niepodległość pozwoliła przenieść punkt ciężkości z wolności ogółu na wolność jednostki i właśnie o tej jednostce będą opowiadać kolejne Inspiracje.


WEEKEND WERNISAŻOWY

Weekendem wernisażowym (w tym roku przypadającym na 6-8 lipca) określamy trzy dni otwierające festiwal. W tym czasie publiczności udostępnione zostają wszystkie wystawy oraz pojedyncze wydarzenia towarzyszące. To wernisaże, czyli otwarcia ekspozycji, skupiają największą uwagę zainteresowanych. W tym czasie Trafostacja Sztuki w Szczecinie gościć będzie kuratorki wydarzenia, artystów, dyrektorów, działaczy kulturalnych, aktywistów, urzędników oraz wszystkich tych, którzy będą mieli ochotę wziąć udział w proponowanych atrakcjach. Zważywszy na performatywną stronę wydarzenia, to podczas weekendu wernisażowego odbędzie się najwięcej działań artystycznych, tj. teatralne wystąpienia, performanse czy oprowadzania kuratorskie. Dokładny program wydarzenia udostępniony zostanie na stronie Festiwalu (inspiracje.art.pl) na parę tygodni przed 6 lipca.


SZKIC PROGRAMU

Program Festiwalu zbudowany jest na bazie dwóch wystaw zatytułowanych kolejno „Powolność” oraz „Życie jest podwórkiem”:

1) Wystawa główna „Powolność” (kuratorka: Aneta Szyłak) zakreśli pola znaczeniowe wolności kategoriami tempa, dźwięku, ruchu, światła, smaku i słuchu. Tymi narzędziami zbada formy podporządkowania, metody przyzwolenia i taktyki ustąpienia oraz doświadczania wolności w miejsce abstrakcyjnej i trudnej do zdefiniowania i płynnej w swoim doświadczaniu indywidualnej i zbiorowej wartości. Zawarte w tytule wydarzenia zwolnienie to nie tylko przeciwstawny biegun współczesnego tempa życia, narzucanych prędkości przemieszczania się, przesyłania danych, mobilizacji i tworzenia improwizowanych wspólnot. Aby doświadczyć wolności trzeba też doświadczyć jej granic. Zaproszone do udziału artystki zarysują napięcie pomiędzy wolnością indywidualną a wymaganiami społeczeństwa.

2) Wystawa towarzysząca „Życie jest podwórkiem” (kuratorka: Daria Grabowska) zaprezentuje artystów uprzednio zaproszonych przez kuratorkę oraz te prace, które jako najlepsze wyłonione zostaną poprzez open call (nabór dzieł pod wspomniany temat). Ekspozycja ma na celu przeanalizować proces poszukiwania wolności w kontekście społeczeństw jakie tworzą się na tzw. „blokowiskach”. Jak zaznacza Filip Springer w filmie „Bloki” (reż. Konrad Królikowski), za czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej kondygnacyjne mieszkania pojmowane były jako prawo przypisywane każdemu obywatelowi, każdej obywatelce. Po transformacji ustrojowej i pojawieniu się deweloperów, lokum zyskało wartość ekonomiczną i przekształciło się w towar. Ideą wystawy jest przyjrzenie się społeczeństwom i mieszkańcom modernistycznych budowli. Zaproszone do współpracy osoby, prócz tych wyłonionych poprzez open call, poruszą tematy przekształcania się bloków w rozumieniu architektonicznym, przyjrzą się mieszkańcom blokowisk, pokażą wpływ estetyki tzw. „blokersów” na współczesną modę.